Házirend – Szabályzat

Az alábbi pontok betartása és tudomásul vétele minden résztvevő számára kötelező érvényességű és az előadások csak az alábbi szabályzat elfogadásával tekinthetők, hallgathatók meg.

 • A szervezők a program változtatásának jogát fenntartják.
 • A helyszínen való részvétel csak a házirend ismeretével és tudomásul vételével lehetséges. Erről a szervezők nem győződnek meg külön, azonban a látogató számára a házirend ismerete és tudomásul vétele ettől függetlenül kötelező.
 • A rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt róluk képi- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Az ebből fakadó problémák miatt kártérítési igény nem nyújtható be. Panaszt ezzel kapcsolatosan írásban nyújthatnak be a szervezők felé, a weboldalon megadott elérhetőségen.
 • A látogatók számára a videó és hang anyag rögzítése szigorúan tilos. Fotók készítése megengedett, azonban ilyenkor a kép készítőjének a fotón szereplő személyektől erre külön engedélyt kell kérnie.
 • A rendezvényt 18. életévét betöltött személy vehet részt.
 • A rendezvény helyszínét 3. fél biztosítja. (A 3. fél az aktuális eseménynél kerül megnevezésre.) A látogató köteles a helyszínt biztosító 3. fél házirendjét magára vonatkozóan betartani.
 • A rendezvény helyszínét biztosító 3. fél a személy- és vagyonbiztonsági okokból térfigyelő rendszert alkalmaz.
 • A helyszín biztosítása idő alapon történik, így csak az (aktuális) eseménynél megjelölt időintervallumban lehetséges a rendezvénysorozat keretein belül a helyszínen tartózkodni.
 • A látogató köteles az általa esetlegesen okozott kárt megtéríteni.
 • A rendezvényről a szervezők saját döntésük alapján kitilthatják és eltávolíttathatják a rendezvényről a nemkívánatos személyeket. Az így kizárt személyek semmilyen kárpótlásra nem jogosultak és a szervezők számára nem köteles az indoklás megadása.
 • A helyszínen tilos bárminemű, a szervezőkkel előre nem egyeztetett és engedélyezett reklámozás, marketing tevékenység.
 • A rendezvény területére üveget, szúró-vágó eszközt, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek az helyszínen tartózkodó személyek biztonságára nézve veszélyt jelenthetnek.
 • A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.
 • Kábítószer és más tudatmódosító-szerek birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése a jelenleg hatályos törvények értelmében tilos és azonnali kizárást von maga után. A szervező köteles jelenteni minden egyes törvénysértést, melyet meg is tesz.
 • A Látogató a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 • A helyszínen caterig szolgáltatást a szervezők nem biztosítanak. A résztvevők saját élelmiszert nem fogyaszthatnak az előadóteremben a rendezvény idején.
 • A rendezvény nem látogatható illuminált állapotban.
 • A rendezvény során tilos az alkohol fogyasztás.